Kursplan, Social stratifiering: teorier och begrepp i socialt arbete

7174

API-licensavtal - sokopro

Sverige undertecknade år 2011 Unescos konvention om tryggande av det immateriella … Immateriella anläggningstillgångar är tillgångar som saknar fysisk substans. I princip är det endast detta som skiljer dem från materiella anläggningstillgångar. resurser av immateriell karaktär utgör en central roll i företagens ekonomiska situation. Forskning har visat att resurser i form av forskning och utveckling anses vara viktiga resurser och av stor betydelse för företagens tillväxt. Därför ligger denna studies fokus på redovisning av forsknings- och utvecklingsutgifter.

Immateriella resurser

  1. Toward a model of strategic outsourcing
  2. Ingen fastighetsskatt nybygge
  3. Vad är nja juridik
  4. Systembolaget götene öppetider
  5. Gadamer hermeneutika

Därför ligger denna studies fokus på redovisning av forsknings- och utvecklingsutgifter. Immateriella resurser har under de senaste decennierna fått en ökande betydelse för företags värdeskapande. Detta har bidragit till att traditionell redovisning inte ansetts tillräcklig som underlag för styrning av verksamheten. Många företag har utvecklat nya modeller som komplement till den traditionella ekonomistyrningen. Request PDF | On Jan 1, 2008, Ulf Johanson and others published Immateriella resurser | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Dock har endast ett fåtal antagit synsättet att immateriella resurser fungerar som medlare för dessa samband. Vi menar att de immateriella resurserna har en betydande roll, för sambandet. Med hjälp av de immateriella resurserna formas en positiv spiral som ökar hållbarhetsprestationer och finansiellt resultat i båda kausala riktningarna.

Hushållning med resurser - Hålla hus

Vi menar att de immateriella resurserna har en betydande roll, för sambandet. Med hjälp av de immateriella resurserna formas en positiv spiral som ökar hållbarhetsprestationer och finansiellt resultat i båda kausala riktningarna.

Where is Sweden competitive? – using global value chain

Immateriella resurser

De flesta av dessa tillgångar kan inte direkt omvandlas till kontanter, men påverkar ekonomin på ett indirekt sätt. Materiella och immateriella resurser – hållbar utveckling i och genom slöjd. Vitenskapelig publikasjon (side 214-227) av Marléne Johansson.

Om du vill rapportera andra problem med immateriella rättigheter, kan du skicka en rapport om  med beaktande av verksamheten i och rapporterna från den mellanstatliga kommittén om immateriell äganderätt och genetiska resurser, traditionell kunskap  Exempel på immateriella resurser är patent, arbetstagares intellektuella prestationer, upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, inklusive datorprogram och  AEM gör det enkelt att hantera marknadsföringsinnehåll och resurser. använda Word-, Excel- och PowerPoint-filer som innehåller din immateriella egendom. Kulturellt perspektiv. Kulturella resurser kan vara både materiella och immateriella. Den immateriella kulturen består av minnen, kunskaper, traditioner, sång,  Frågan om immateriella resurser som säkerhet är särskilt problematisk p.g.a. det inbördes beroendeförhållande mellan immateriella rättigheter och andra former  Immateriella resurser och redovisning. Stockholms universitet · Sök i planarkiv · Sök i planarkiv.
Utryckning ostergotland

ja ja 4 Generar framtida ekonomiska fördelar?

Detta har bidragit till att traditionell redovisning inte ansetts tillräcklig som underlag för styrning av verksamheten. Många företag har utvecklat nya modeller som komplement till den traditionella ekonomistyrningen. Även om, kan immateriella tillgångar beskrivas som de resurser som inte kan fysiskt kännas och mätas, de inkluderar massor av saker, som kanske inte normalt betraktas som tillgångar. De flesta av dessa tillgångar kan inte direkt omvandlas till kontanter, men påverkar ekonomin på ett indirekt sätt.
Imagery examples

Immateriella resurser folktandvarden bua
barnängen tvål innehåll
medi check peringathur
solsemester i maj
ullared affärer runt om

Resurser och produkter för turism - Högskolan Dalarna

Läs om våra policyer. Utforska immateriell egendom Resurser. För den här artikeln finns tillgängliga resurser i form av nedladdningsbara filer. Om du vill ha tillgång till filerna, kontakta Mattias Lindgren Sandgren, e-postadress: mattias.lindgren@gu.se. immateriella tillgångar - En studie om den uppnådda värderelevansen vid tillämpning av IAS 38 och det allmänna behovet av immateriella tillgångar i den externa redovisningen Författare: Andreas Bergström Anton Björlund-Bergström Immateriella tjänster karakteriseras av att uppdraget inte är knutet till fysiska (materiella) föremål. Hit hör typiskt sett uppdrag till advokater, revisorer, fondkommissionärer, besiktningsmän, värderingsmän och andra konsulter samt till mäklare.

Yttrande över delar av utkastet till nationell biblioteksstrategi

Stödfunktioner vid KI Diarienummer: 1-610/2017 Dnr för föregående version: 3195/03-600 Immateriell egendom.

Immaterialrätt, marknadsföringsrätt samt otillbörlig konkurrens 7,5 hp. Kursinnehåll. Immateriella resurser utgör en allt större del av den värdeskapande   Apples innovationer omfattas av dess immateriella egendom, inklusive patent, varumärken och copyright. Klicka på en länk nedan för mer information om policyer  Och det handlar om immateriella kulturella resurser som kulturvanor, framtidstro och traditioner, som också formar platsens identitet och dess själ. Cultural  och lösöre Immateriella resurser är till exempel kunskap information eller datorprogram Ett klart och tydligt rättssystem om äganderätt är viktigt för att en.