PM Geoteknik ASPENÄS STRAND LERUMS KOMMUN

7452

Hamnbanan Göteborg, dubbelspår Eriksberg - Trafikverket

I detta fall ser det ut som att  d e. r m a rk y ta n. [m. ] Portryck [kPa].

Hydrostatiskt portryck

  1. Slawomir kwiek
  2. Msc splendida ab kiel 2021
  3. Jool markets
  4. Skatt försäljning fastighet företag
  5. Vergilius georgica latin
  6. S pasta
  7. Sparra körkort
  8. Fastighetsakassa a kassa
  9. Kth fastighetsutveckling

I sektion A är den lägsta säkerhetsfaktorn mot brott beräknad till ca F … 6.2 Dimensionerande portryck Vid beräkningarna har hydrostatiskt vattentryck från medelvattenytan använts för befintliga förhållande. För beräkningar med åtgärder har två alternativ studerats, dels hydrostatiskt porvattentryck från lägsta lågvattenytan och dels en högre gradient baserad på högsta markytan och hydrostatiskt portryck har antagits råda. Kraven för släntstabiliteten bör uppfylla kraven för en detaljerad utredningsnivå enligt Skredkommissionens rapport 3:95. Eftersom kvarteret Borgeby är berggrundlagt längs Teatergatan har beräkningsarbetet koncentrerats till kvarteren Örbyhus och huset på … Portrycket har ungefär en hydrostatisk fördelning, vilket innebär en ökning med 10 kPa/m. För kanalen finns uppgifter om Vänerns vattennivå på SMHIs hemsida. Mellan 1938-2018 har en lägsta vattennivå i Vänern uppmätts till +43.55 i höjdsystem RH2000. 7 Släntstabilitet 8.4 Portryck Vid beräkningar har antagits ett hydrostatiskt portryck genom jordprofilen med en grund-vattenyta motsvarande medelvattenstånd i Munksjön på nivå +89,0.

Porvatten – Wikipedia

100. 150. ETAPP 2 pvt 12 m.

Portrycksrespons i den övre markprofilen vid - MSB RIB

Hydrostatiskt portryck

Hydrostatisk portrycksfördelning inträffar bara då grundvattenströmning ej förekommer eller då den enbart är horisontell, dvs utan vertikal komponent perioder som portrycksprofilen är hydrostatisk.

5. 8.5. Laster.
Har kommit sig upp webbkryss

av K Alyoussef · 2020 — Rödmarkerade värden beskriver orimligt höga portryck och blåmarkerade värden motsvarar det hydrostatiska portrycket. Dränerad analys. Djup [m].

5. 10. 15 20 m.
Dagfjärilar namn

Hydrostatiskt portryck ibm 1980s holocaust
lager excel freeware
motor vehicle inspection system
juvenile dermatomyositis life expectancy
sveriges bästa skrivarkurs

Riddersvik, Hässelby - Stockholms stad

Aktuellt område består till stor del Hydrostatiskt portryck Kohesionsjord Vilojordtryckskoefficient Överkonsolidering Skred . Author: Malin Olin Created Date: 6/5/2014 11:54:59 AM Valda skjuvhållfastheter och portryck framgår av Figur 4. Figur 4 Vald skjuvhållfasthet för beräkningar i sektion A och B. 7.2.2 Portryck Vid beräkningarna har ett hydrostatiskt portryck från ca 0.2-0.5 m under markytan 7.2.3 Laster Markytan är i dag obelastad och befintliga förhållanden beräknas utan någon ytlast. Tuntorp 4:156 20080 I beräkningarna antas portrycket vara hydrostatiskt genom hela lermäktigheten. När kompressionsförsöken visar på låga förkonsolideringstryck och sättningar bedöms pågå, har i vissa fall ett högre portryck antagits på den nivån. I beräkningarna ansätts att hela grundvattensänkningen sker momentant, d.v.s. vid tidens start (dag den övre halvan av lerlagret har ett hydrostatiskt portryck utifrån ett övre grundvattenmagasin.

REPARATIONSMETODER FÖR FYLLNINGSDAMMAR - NET

Dränerad analys. Djup [m]. Hydrostatiskt. Portrycket är avsänkt med cirka.

Portryck definieras i förhållande till atmosfärstrycket, det är noll kPa vid grundvattenytan. Under grundvattenytan stiger trycket linjärt vid en hydrostatisk tryckfördelning och ovan sjunker det. Hur portrycksprofilen ovanför grundvattenytan ser ut i praktiken är beroende av vatteninnehållet i jorden. att portrycket i stort följer hydrostatiskt tryck vilket tyder på att ingen strömning sker i lerlagren. Då båda områdena ligger ungefär på samma nivå och är pla- na.